Keurmerken

 

FSC®-CoC (Chain of Custody)

Het FSC®-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Met verantwoord bosbeheer doelen wij op bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Het FSC® is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord.

FSC Certificaat

STIP

Een STIP-bedrijf koopt alleen maar duurzaam/verantwoord in, dus kan ook alleen maar duurzaam/verantwoord hout verkopen. Dat brengt het STIP-certificaat tot uitdrukking. STIP is een bedrijfskeurmerk dat objectief wordt getoetst door onafhankelijke deskundigen. Sinds juni 2018 is VIOS Trappen STIP gecertificeerd.

STIP certificaat

 

 

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie

(NBvT) De NBvT behartigt de belangen van ongeveer 250 timmer-, trappen en -deurenfabrieken. De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingen van het bouwen in en met hout door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit voor de leden van de NBvT. VIOS Trappen is lid van NBvT.

VCA

VCA staat voor 'Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers'. VCA is een veelzijdig en compleet prograam waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun beheersysteem van veiligheid, gezondheid en milieu. VIOS Trappen is VCA-gecertificeerd onder nummer 2010601.

VCA Certificaat

 

 

 

KOMO

De KOMO-kwaliteitsverklaring is hét baken van zekerheid en kwalitiet in de bouwwereld. Werken met KOMO-gecertificeerde leveranciers verzekert opdrachtgevers dat bouwproducten of -processen voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en andere overheids- en markteisen. VIOS Trappen bezit het KOMO-attest 'Houten Trappen met nummer 20848/12.

KOMO Certificaat