Definitielijst

Hieronder vindt u de meest gebruikte begrippen. Heeft u een vraag? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Komt u er niet uit? Onze verkoopafdeling staat voor u klaar.

Trap met beschrijving:

Trap met beschrijving

Aantrede

De kortste horizontale afstand tussen de voorkanten van twee opeenvolgende treden, gemeten op het tredevlak ter plaatse van de gekozen klimlijn.

Balustrade of hekwerk: Verticale afscheiding, die een verhoogde vloer, bordes of standplaats omsluit, bedoeld om een voldoende mate van veiligheid tegen vallen te bieden.

Baluster of trapspijl: Verticale spijlen in een hek die rond, rechthoekig of geprofileerd zijn uitgevoerd en die i.v.m. doorvalgevaar een maximale afstand van elkaar mogen hebben conform het vigerend Bouwbesluit. Deze balusters moeten voldoen aan de zandzakslingerproef.

Bloktrede: Een onderste trede van een trap, welke fraai is vormgegeven en meestal breder is dan de trap die erop staat.

(Trap)boom: Hellend constructiedeel waarin de traptreden en eventuele stootborden zijn ingelaten.

Bordes: Horizontaal bovenvlak of vloer waarop tenminste twee traparmen aansluiten, en bedoeld om een verticale verplaatsing te onderbreken.

Hoofdbaluster: Een aan de trap gemonteerde hulpspil, waaraan een balustrade en/of een verdiepingshek wordt bevestigd.

Klimlijn: Denkbeeldig vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden van een trap met elkaar verbindt t.p.v. de looplijn.

Lepe hoek: Afgeschuind gedeelte in de buitenhoek van een kwart, meestal 400 x400mm, waardoor verticale leidingen lopen.

Leuning of hekregel: Een aan de muur bevestigd element of bovenste deel van een balustrade, dat bedoeld is om houvast te bieden aan personen die van de trap gebruik maken.

Leuningzone: Plaatsingsruimte die voor een leuning is gereserveerd.

Loopgebied: Gebied bestaande uit opeenvolgende tredevlakken, waarbinnen een looplijn moet zijn geprojecteerd en waarboven een minimale vrije hoogte moet zijn gerealiseerd.

Looplijn: Horizontale projectie van de klimlijn ter plaatse waar alle aantreden een zelfde afmeting hebben, en waarvan wordt aangenomen dat deze het traject weergeeft die de meeste gebruikers van die trap volgen.

Optrede: Het hoogteverschil tussen twee opeenvolgende tredevlakken  (het aantal optreden is altijd 1 meer dan het aantal aantreden).

(Trap)spil: Verticaal constructiedeel waarin de traptreden en eventuele stootborden zijn ingelaten.

Stootborden: Verticale constructie-elementen tussen de traptreden. De trap wordt hierdoor dichtgemaakt, meestal omdat onder de trap een kastruimte wordt geformeerd. Een trap zonder stootborden wordt een open trap genoemd.

Trap: Een opeenvolging van tredevlakken die het mogelijk maken om te voet hoogteverschillen tussen twee vloeren te overbruggen.

Trapgat: In een vloer uitgespaarde opening bestemd voor de trap.

Traphelling: Hoek van de klimlijn met een horizontaal vlak.

(Trap)trede: Deel van een trap met een horizontaal bovenvlak waarop men de voet plaatst om de trap te beklimmen of af te dalen. Tredebreedte is tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede. T.p.v. de klimlijn is tredevlak gelijk aan aantrede + wel.

Trapvormen:

 Steektrap: een trap waarbij de trap recht omhoog loopt.

• Trap met bovenkwart: een trap waarbij de trap eerst recht en dan met een (kwart)draai omhoog gaat.

• Trap met onderkwart: een trap waarbij de trap eerst een (kwart)draai maakt en dan recht omhoog gaat.

• Trap met 2 kwarten of ook wel een Halfslagtrap genoemd: een trap die zowel aan boven- als onderzijde een (kwart)draai maakt.

Verdreven trede: Trede waarvan de voorkant niet evenwijdig loopt aan de voorkant van de daarboven gelegen trede. Deze trede is schuin.

Vrije hoogte

Vrije breedte: De kleinste van de volgende horizontaal gemeten afstand tussen leuningzone en spil, tussen leuningzonen en tweede leuning en/of tussen leuningzonen en tegenoverliggende wand of vloerrand.

Vrije hoogte: De verticale afstand tussen de klimlijn en de onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructie onderdeel.

Wel: De horizontale afstand tussen de voorkant van de trede en de achterkant van de daaronder gelegen trede (de wel dient om een groter steunvlak voor de voet te krijgen).

Welstuk: Bovenste trede van een trap(arm) waarvan het tredevlak op dezelfde hoogte ligt.